header

Get Adobe Flash player
O nama Tehnograd d.o.o. za građevinarstvo i inženjering Tuzla, je respektabilna kompanija sa značajnim...
Poslovna jedinica Šićki Brod Poslovna jedinica za proizvodnju betona, betonskih elemenata i građevinske mehanizacije,...
Poslovna jedinica Sarajevo Tehnograd u Sarajevu postoji od 1973. godine, a 1987 godine. Formirana je poslovna jedinica za...

Iz foto galerije

Korisnici

Brojač posjeta

DanasDanas1184
JučerJučer1392
Ove sedmiceOve sedmice4091
Ovog mjesecaOvog mjeseca39393
UkupnoUkupno1115151

Lista referenci

 
OBJEKAT INVESTITOR God. izgradnje
Sanacija objekata u krugu rudnika Rudnik uglja "Tuzla" 1995.
Rekonstrukcija obj.odm."Svatovac" KHK-Lukavac 1995.
Uređenje pogona Stupari JKP "Vodovod i kanalizacija" 1995.
"COMOS" Mostar EU-Administration-Mostar 1995.
Škola u izbjegli.naselju "Mihatovići" NPA-BT 1995.
cen.za smj.izbj.odmaral.Kiseljak TTU
Sanacija OŠ "Srnice" SKH-SDR Tuzla 1995.
Stambeno posl.obj.Zlatarska-Zagreb "Tehnograd"-za tržište 1995./96.
Izgradnja naselja za prognana lica
Mihatovići NPA-BT 1995./96.
Rekonstr.Radiologije bolnice Gradina JZU Klinički centar Tuzla 1996.
Internat za djecu zaostalu u razvoju Italijanski crveni križ 1996./97.
Stambeno poslovni objekat "Korzo"
lamela A i B u Tuzli "Tehnograd"-za tržište 1996.
Adaptacija krovnih kotlovnica JKP "Toplane"Sarajevo 1997.
Građ.radovi na kotlovnicama Sarajevo JKP"Toplane"Sarajevo 1997.
Rekonstrukcija Župne crkve u Gradačcu Rimokatolički župni ured u Gradačcu 1997.
Izrada fasade Franjevački samostan Franjevački samostan i župni
i župni ured -Tuzla ured-Tuzla 1997.
Adaptacija i dogradnja medicinskog
fakulteta-biblioteka-Tuzla Medicinski fakultet Tuzla 1997./98.
Prva faza kuća solidarnosti do kote
0,00 Lipnica NPA-BT 1997.
Sistem vodosnabdjevanja Orašje Parsons 1998.
Adaptacija knjižare "Univerzal" Tuzla Univerzal  Tuzla 1998.
Izgradnja zanatsko-poslovnog centra "PASAŽ" u Tuzli Udruženje samostalnih privrednika općine Tuzla 1998.
Rekonstrukcija 15 stambenih objekata Ulice - Brčko CISP 1998.
Adaptacija O.Š. "Jala" Tuzla SEA 1998.
Stambeno poslovni objekat Korzo - Lamela "C" Tuzla sa infrastrukturom Tehnograd 1998./99.
Sanacija objekata "Tetima" Rudnik soli Tuzla 1998.
Tržni centar "KONY" Sarajevo Tehnograd" DD Tuzla 1999.
Izgradnja atletske staze "Tušanj" Tuzla Općina Tuzla 1999.
Izgradnja stambeno poslovnog objekta "BANKEROVA" Tuzla sa infrastrukturom "Tehnograd" - za tržište 1999/00.
Izgradnja 104 stana sa infrastrukturom u Bijeljini EG/GTZ Društvo za razvoj 2000.
Tretman otpadnih voda - Srebrenik "PURAC" - ŠVEDSKA 2005.
 
Kotlovnica Lanjinova Sarajevo Toplane Sarajevo 2000.
Vrelovodi i toplovodi Sarajevo Toplane Sarajevo 2000./01.
Č.V. II Magacin Toplane Sarajevo 2001.
Kotlovnice KD III Koševo Sarajevo Toplane Sarajevo 2001.
Medijalni centar Općina Stari Grad Sarajevo 2001.
Mrtvačnica Bakovići Fojnica UN 2001.
Dječije igralište Trg Heroja Općina N.Grad Sarajevo 2000./01.
Izgradnja i rekonstrukcija pošte i ATC-Paša Bunar u Tuzli JP. PTT saobraćaja BiH direkcija PTT saobraćaja-Tuzla 2001.
Izgradnja pošte i ATC-Miladije u Tuzli JP. PTT saobraćaja BiH direkcija PTT saobraćaja-Tuzla 2001.
Rekonstrukcija đačkog doma "Enver Šiljak" za potrebe Univerziteta Tuzlanski kanton 2001.
Izgradnja Silosa V=2400m3 sa vagom i usipnim košem D.D "Pivara " Tuzla 2001./02.
Izgradnja stambeno poslovnog objekta  "Armije BiH" Tuzla  sa infrastrukturom "Tehnograd" - za tržište 2001./02.
Instalacije vodovoda i kanalizacije na objektu KŠC Tuzla Nadbiskupski ordinarijat Vrhbosanski Sarajevo 2001.
Sanacija klizišta i izgradnja potpornog zida sa projektovanjem - Tuzla Parsons 2002.
Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja prostorija za učenice Behram-begove medrese u Tuzli IZ Tuzla 2002.
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na lokaciji stare željezničke stanice u Tuzli  sa infrastrukturom "Tehnograd" - za tržište 2002.
Građevinski radovi na području Opštine Tuzla i Opštine Lukavac (LOT 6-1) za 2002.godinu JP Elektroprivreda BiH 2002./03.
Sanacija TS 35/10 kV :                              Požarnica, Turija, Tuzla I, Tuzla III, Živinice I i Gradačac JP Elektroprivreda BiH 2003.
Regulacija rijeke Dubnica kroz naselje Prnjavor JP za Vodno područje slivova rijeke Save Sarajevo 2003.
Poslovni objekat "Autocentar" u Tuzli sa infrastrukturom "Euroherc osiguranje" DD Mostar 2003.
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta B - 12  Stupine Tuzla "Tehnograd" - za tržište 2003.
Izvođenje dijela građevinskih, građ.-zanatskih i hidro radova na hali "Alpamm" DOO Tuzla 2003.
Osnovna škola u Tuzli (FD - 3)  i  Međiđi Donjoj - Gradačac (FD - 7) Obayashi corporation 2003./04.
Poslovni prostor SPO Lamela "A" i "B" - "Lido" MP "Lido" Gračanica, Poslovnica Tuzla 2004.
Izvođenje objekata Historijskog trga na prostoru Stare čaršije u Tuzli Općina Tuzla 2004.
Rekonstrukcija zgrade uprave kč br. 106 K.O. Tuzla I (bivša Geodetska uprava) ITF - Fondacija za inovacije i tehnologiju Tuzla 2005.
Izvođenje radova na I fazi protivpožarnog cjevovoda u krugu Pivare "Pivara" Tuzla d.d. 2005.
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta B - 1 Stupine Tuzla, sa garažnim nizom i infrastrukturom "Tehnograd" - za tržište 2005.
Izgradnja punionice boca sa skladištem i izradom projektne dokumentacije Pivara Tuzla d.d. 2005./06.
Rekonstrukcija i nadogradnja dijela objekta "DTV Partizan" za potrebe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport JU Univerzitet u Tuzli 2006.
Nadogradnja sprata lamela "A" i saniranje poda u dvorani DTV "Partizan" u okviru II faze JU Univerzitet u Tuzli 2006.
Skladište tehničkih gasova sa pumpnom stanicom Kompanije Milojević "Gilje-gas" doo Bijeljina "Termotehnika"d.d. Tuzla 2006.
Adaptacija objekta Studentskog doma broj II za potrebe Univerziteta u Tuzli JU Univerzitet u Tuzli 2006.
Rekonstrukcija klinike za plućne bolesti sa ugradnjom lifta JZU Univerzitetsi klinički centar Tuzla 2006.
Građevinski i dio građ.-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji javnog objekta - zgrade suda u Kalesiji Općinski sud u Kalesiji 2006.
Izgradnja mosta u naselju Solana na Moluškom potoku u MZ Solana Općina Tuzla 2006.
Rekonstrukcija BIT centra II faza (rekonstrukcija ćevabdžinice) ITF - Fondacija za inovacije i tehnologiju Tuzla 2007.
Sanacija klizišta na dijelu puta Džindić džamija-bolnica Gradina Općina Tuzla 2007.
Gimnazija sa višenamjenskom fiskulturnom dvoranom u Tuzli Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Mostar 2007.
Tržni centar "TUŠ" Pašabunar Tuzla "Enco" doo Sarajevo 2007.
Izgradnja objekta fontane na Brčanskoj Malti Općina Tuzla 2007.
Sanacija poslovne zgrade u Ljubačama (sjedište Operativnog područja Tuzla) Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka 2007.
Benzinska pumpa sa pratećim sadržajima Tuzla Miladije 1 - izlaz "PETROL BH OIL COMPANY" doo Sarajevo 2007.
Izgradnja stambeno-poslovnog objekta B - 2, Stupine u Tuzli, sa infrastrukturom "Tehnograd" - za tržište 2007.
Kompleks Panonsko jezero u Tuzli - II etapa : Arhitektonsko-urbanistički dio-LOT 1 - izgradnja kompleta školjke jezera  Općina Tuzla 2008.
Kompleks Panonsko jezero u Tuzli - II etapa : Infrastruktura - LOT 1 - Hidroinstalacije  Općina Tuzla 2008.
Kompleks Panonsko jezero u Tuzli - II etapa : Objekat filter postrojenja "O 1" - LOT 1  Općina Tuzla 2008.
Benzinska pumpa sa pratećim sadržajima Tuzla Miladije 2 - ulaz CGP  d.o.o. Sarajevo 2008.
Gimnazija sa višenamjenskom fiskulturnom dvoranom u Tuzli-završetak radova JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" u Tuzli 2008.
Izgradnja TS Tuzla 3 - Slavinovići Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka 2008.
Uređenje parka ispred Muzeja istočne Bosne u Tuzli, Hortikulturno uređenje, LOT - 2 Općina Tuzla 2008.
Uređenje terena i igrališta u naselju Stupine između objekata između objekata B-8 i B-9  Općina Tuzla 2008.
Izgradnja slanih vodopada sa bazenima u kompleksu Panonsko jezero u Tuzli (arh.-urbanistički dio i sanitarni čvor) Općina Tuzla 2008.
Izgradnja igrališta u MZ Novi Grad II u Tuzli Općina Tuzla 2008.
Stambeni objekat "Slavinovići - 1", Lamela A, B, C, Tuzla "Tehnograd" - za tržište 2008.
Izvođenje radova na građevinskim objektima JZU UKC Tuzla JZU Univerzitetsi klinički centar Tuzla 2009.
Dogradnja i rekonstrukcija ATRIJA JZU Univerzitetsi klinički centar Tuzla 2009.
Adaptacija poslovnog prostora Federalnog zavoda za PIO/MIO, Kantonalna administrativna služba Tuzla Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar 2009.
Izgradnja Spomen obilježja poginulim nosiocima ratnih priznanja 1992-1995. godina Općina Tuzla 2009.
Uređenje Trga Slobode u Tuzli, LOT-1 Arhitektonsko urbanistički dio Općina Tuzla 2009.
Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg Poslovnog objekta za potrebe poslovnog inkubatora za informaciono-komunikacione tehnologije i Centra novih tehnolobija u Tuzli (bivsa zgrada za inspekcijske poslove Opštine Tuzla) ITF - Fondacija za inovacije i tehnologiju Tuzla 2009.
Izgradnja objekta fontane na Trgu Slobode u Tuzli, građevinsko-zanatski radovi Općina Tuzla 2009.
Dogradnja i nadogradnja na postojeći poslovni objekat "Antikorozija" doo Tuzla na KČ 598,589 K.O. Bukinje u Tuzli "Antikorozija" doo Tuzla 2009.
Proizvodnja AB montažnih elemenata (bez montaže) kanala u postrojenju 110 i 120 kV u krugu Termoelektrane u Tuzli "Deling" doo Tuzla 2009.
Adaptacija pošte 75260 Kalesija u CP Tuzla JP BH POŠTA doo Sarajevo Centar pošta Tuzla 2009.
Izgradnja poslovnog objekta "Raiffeisen bank" u Tuzli "Tehnograd" - za tržište 2009.
Adaptacija ulaza glavne zgrade NLB Tuzlanske banke u Tuzli NLB Tuzlanska banka dd Tuzla 2009.
Adaptacija dijela šalter sale u objektu glavne zgrade NLB Tuzlanske banke d.d. u Tuzli NLB Tuzlanska banka dd Tuzla 2009.
Izgradnja skladišta u Gračanici - II faza za potrebe Podružnice ED Tuzla JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo 2010.
Izgradnja istočne kapije kompleksa Panonskih jezera - LOT 1 Općina Tuzla 2010.
Izgradnja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama "Koraci nade" Tuzla HILFSWERK AUSTRIA INTERNATIONAL, Predstavništvo Sarajevo 2010.
Povezivanju bolnice za plućne bolesti i tuberkolozu, bolnica Slavinovići i mjesne zajednice Dragodol i Tušanj, općina Tuzla na mrežu gradskog grijanja UNDP BiH 2010.
Stambeni objekat u ul.Maršala Tita u Tuzli "Tehnograd" - za tržište 2010.
Stambeni objekat u ul.2.Oktobar u Tuzli "Tehnograd" - za tržište 2010.

Vaša pitanja

Email:
Naslov pitanja
Poruka:
Koliko je 12+3