Proizvodi

Pogledajte bogatu listu naših proizvoda


Proizvodi

Lista proizvoda po grupama

Betonske cijevi
Drenažne cijevi
Red.
broj
Drenažne cijevi Jed.mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
11  Fi 150mm kom. 8,55 10,00
12  Fi 200mm kom. 9,40 11,00
13  Fi 250mm kom. 10,68 12,50
14  Fi 300mm kom. 17,09 20,00
15  Fi 400mm kom. 19,66 23,00
Betonski poklopci
Red.
broj
Betonski poklopci Jed.mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
16  Fi 500 kom. 15,39 0,00
17  Fi 600 kom. 17,95 21,00
18  Fi 800 kom. 25,64 0,00
19  Fi 1000 kom. 47,01 55,00
Bet.redukcije Fi1000/600/600
Red.
broj
Bet.redukcija Fi 1000/600/600
Jed.mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
20 - Armirane kom. 68,38 80,00
Dimnjaci i ventilacije
Red.
broj
Dimnjaci i ventilacije Jed.mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
21 Dimnjak D20 kom 5,73 6,70
22 Ventilacija V2 kom 1,54 1,80
23 Ventilacija VP2 kom 1,71  2,00
24 Ventilacija V12 kom 1,97  2,30
25 Ventilacija VP12 kom 2,22  2,60
26 Stepenik sivi kom 3,42  4,00
27 Stepenik crveni kom 3,85  4,50
Betonski stubovi
Red.
broj
Betonski stubovi Jed.mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
28 Stub L=2,0 m kom 9,41   11,00
29 Stub L=2,2 m kom 9,83   11,50
30 Stub L=2,5 m kom 10,68   12,50
31 Stub L=3,0 m kom 12,39   14,50
32 Geodetski stubovi 50x10x10 kom 4,27     5,00
Betonski opločnjak Tip 10
Red.
broj
Betonski opločnjak Tip 10 d=10 cm Jed.mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
34 - siva boja m2 21,79 25,50
Betonski opločnjaci tip A,B,C,E,P
Red.
broj
Betonski opločnjaci  Tip A,B,C,D,E,P Jed.mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
35 - siva boja m2 14,96 17,50
36 - bijela boja m2 16,24 19,00
37 - crna,žuta boja m2 15,81 18,50
38 - crvena boja m2 15,81 18,50
39 - zelena boja m2 16,67 19,50
40 Pastelna boja m2 17,00 20,00
Betonski ivičnjaci
Red.
broj
Betonski ivičnjaci Jed.mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
39  24x18x80 kom. 9,40 11,00
40 24x18x50 kom. 5,98 7,00
41 24x18x25 kom. 3,42 4,00
42 20x8x100 kom. 5,13 6,00
43 20x5x100 kom. 4,27 5,00
Betonski elementi
Red.
broj
Betonski elementi Jed.mjere Cijena bez PDV-a Cijena sa PDV
44 -kanalica tip "P" 40x30x10 kom. 4,27 5,00
45 -univerzalni elementi  "U" kom. 8,12 9,50
46 - nogare za klupu kom. 14,79 17,30
47 -nosač gromobrana 14/14/10 kom. 1,28 1,50
48 -nosač gromobrana fi 30mm kom. 2,14 2,50
49 - betonska polulopta  Fi 40 kom. 11,11 13,00
50 -okrugle ploče fi 30 cm Tip O kom. 1,71 2,00
51 Bet.blok  TBB 10/20/40 kom. 0,86 1,00
52 Bet.blok  TBB 24/19/39 kom. 1,88  2,20
Travne ploče
Red.
broj
Travne ploče  Jed.mjere
  Cijena bez PDV
Cijena sa PDV
53 Travna ploča beton kom 3,42       4,00
54 Travna ploča siva kom 3,85       4,50
55 Travna ploča crvena kom 4,06       4,75
56 Travna ploča zelena kom 4,27       5,00
Zidni elementi
Red.
broj
Zidni elementi Jed.
mjere
Cijene bez PDV-a Cijene sa PDV-om
57 Z1 sivi kom     7,26       8,50
58 Z2 sivi kom     4,70       5,50
59 Z1 crveni kom     8,12       9,50
60 Z2 crveni kom     5,56       6,50
61 Z1 zeleni kom   10,68      12,50
62 Z2 zeleni kom     7,26       8,50
63 Cvijećnjak sivi kom     6,67       7,80
64 Cvijećnjak crveni kom     7,18       8,40

Potražite podršku

Kontaktirajte nas preko kontakt forme ili preko ispod navedenih kontakt informacija

Kontakt forma

Kontakt informacije


  • Lokacija Tehnograd d.o.o. za građevinarstvo i inženjering Tuzla, Turalibegova 48, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
  • Telefon +387 35 251 061
  • Email info@tehnograd.ba
  • Prodaja email prodaja@tehnograd.ba