O nama

Više o kompaniji Tehnograd d.o.o. - Tuzla

sfsfs

Tehnograd d.o.o. za građevinarstvo i inženjering Tuzla, je respektabilna kompanija sa značajnim referensama izvedenih radova u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Počeo je sa radom 1985. godine kao posebna radna organizacija u okviru SOUR Tehnograd Tuzla. U proteklom periodu izgradio je cijeli niz značajnih industrijskih, stambenih i infrastrukturnih objekata. U okviru izgradnje objekata za tržište u posljednjih 5 godina izgrađeno je cca. 45.000 m2 stambenog i poslovnog prostora.

Prosječna godišnja vrijednost izvedenih radova iznosi cca 15 miliona KM. U okviru firme djeluju posebne Poslovne jedinice Sarajevo i poslovna jedinica za proizvodnju betona i betonskih elemenata u Tuzli.

"Tehnograd" je svjestan svoje uloge u zajednici u kojoj djeluje pa se tome posvećuje puna pažnja. Tako je kompanija generalni sponzor atletskog kluba "Sloboda-Tehnograd", podržavaju se razne javne manifestacije, humanitarna društva, dječije selo SOS Kinderdorf, mladi stručnjaci donacijama za magistarske i doktorske disertacije itd.


Licence

Na osnovu ovakve kvalifikacione strukture,a i zbog referense ranije izvedenih objekata, firma posjeduje i Federalnu licencu za izvođenje radova,licencu Republike Srpske za izvođenje radova i projektovanje, te licencu Brčko Distrikta za izvođenje radova,projektovanje i nadzor.

Posjedovanje ovih licenci, uz preporuke dosadašnjih investitora i kupaca, dovoljan su dokaz kvaliteta izvedenih radova i pruženih usluga.Tim

Na čelu firme je menadžment tim sastavljen od grupe iskusnih i cijenjenih stručnjaka unutar svoje struke. Direktor je Mr.sc.Danijel Ružić dipl.inž.građ., finansijski direktor Pavić Tunjo, dipl.ecc., zatim tehnički direktor Tadić Slavko, dipl.ing. građ., a direktor za pravne poslove je Popović Edin, dipl.prav.

Ukupan broj uposlenih radnika je 72, 3 magistra građevinskih nauka i ekonomije, 6 diplomiranih inženjera, 2 diplomirana pravnika i 3 diplomirana ekonomista.
Dio korporativne kulture "Tehnograd-a" je da su svi radnici fokusirani na postizanje što bolje kvalitete uvijek se vodeći zadovoljstvom kupca, pa se za izvođenje pojedinih poslova odabiru provjereni kooperanti koji su svoj kvalitet dokazali na ranije urađenim poslovima.